Rast Tevşih

Mevlid-i Pak-i Risalet Nuhbetül Eyyamdır

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Hasan Hilmi Efendi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Mevlid-i pâk-i risâlet nuhbetül eyyâmdır
Sâd hezâran ıyde tercih olunur hengâmdır
Zat-ı pâk-i Ahmedî Hak'dan büyük in'âmdır
Rahmetellil âlemin ol zâta haddi tamdır

Es sâlatü vesselam ey Rahmetellil âlemin
Hep senin çün halk olundu semavatü zemin

--------

Nuhbetül eyyam: En mükemmel zaman
Sad hezaran: Binlerce
Iyd: Bayram
Hengâm: Zaman
İn'am: Nimet vermek, ihsan etmek
Had: Sınır