Mevlid-i Pak-i Risalet Nuhbetül Eyyamdır

Güftekârı: Hasan Hilmi Efendi

Bu sayfada Hasan Hilmi Efendi tarafından kaleme alınan Mevlid-i Pak-i Risalet Nuhbetül Eyyamdır nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Mevlid-i pâk-i risâlet nuhbetül eyyâmdır
Sâd hezâran ıyde tercih olunur hengâmdır
Zat-ı pâk-i Ahmedî Hak'dan büyük in'âmdır
Rahmetellil âlemin ol zâta haddi tamdır

Es sâlatü vesselam ey Rahmetellil âlemin
Hep senin çün halk olundu semavatü zemin

--------

Nuhbetül eyyam: En mükemmel zaman
Sad hezaran: Binlerce
Iyd: Bayram
Hengâm: Zaman
İn'am: Nimet vermek, ihsan etmek
Had: Sınır

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Neyzen M. Hakan Alvan 1