Rast İlâhi, Düyek

Aşkınla Cihan Beste Lûtfeyle İnâyet Kıl

Bestekârı: Hatib Zakiri Hasan Efendi

Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Aşkınla cihân beste
Lutfeyle inâyet kıl
Derdinle bu cân haste
Lutfeyle inâyet kıl

Âşıklara ihsân et
Derdlilere dermân et
Vuslat yolun âsân et
Lutfeyle inâyet kıl

Ey rahmeti çok Rahmân
Âlem gözüme zindân
Uçarsa kafesden cân
Lutfeyle inâyet kıl

Rahmân u Rahîm'imsin
Gufrân-ı Azîm'imsin
Sultân-ı Kerîm'imsin
Lutfeyle inâyet kıl

Bülbül gibi pür-zârem
Dâim durup ağlârem
Dahî kime yalvârem
Lutfeyle inâyet kıl

Ey derdime dermânım
Kurbân yoluna cânım
Nem var dahî sultânım
Lutfeyle inâyet kıl

Bî-çâreleri yâd et
Vîrâneyi âbâd et
Nûrî kulunu şâd et
Lutfeyle inâyet kıl

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/03/asknla-cihan-beste-lutfeyle-inayet-kl.html

Güncellemeler - Talepler