Rast Tevşih, Devr-i Hindî

Ya Muhammed O Büyük İsmine Hayrân Olurum

Bestekârı: Gökhan Yücel

Nutuk sahibi: Ali Rıza Sağman

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

"Yâ Muhammed! O büyük ismine hayran olurum.
Yaktığın nûr ile gönlümde hurûşân olurum.

Yâ Muhammed! Ne büyüksün ki, senin nâmını ben,
Ne zaman yâda getirsem hemen insan olurum.

Yâ Muhammed! Seni sevmek, ne saadet beşere,
Sana âşık olanın hâkine kurban olurum.

Yâ Muhammed! O kadar çok ki, günahım, ancak
Seni sevmek ile ben nail-i gufran olurum.

Mazhar olmazsam eğer ben, o senin lûtfuna ah!
Akıbet haşre kadar hüzn ile giryân olurum.

Gel de ey bâd-i sabâ! Al, beni uç Yesribe dek
Ki bu sevda ile ben, müktesib-i can olurum.

«Ümmetimdir» deyiyersen «şu Rıza-yı âsi»,
Yâ Muhammed! Ben o dem vâsıl-ı cânân olurum."

Ali Rıza Sağman

Güncellemeler - Talepler