Rast İlâhi, Evsat

Andelib Olmak Dilersen Güle

Bestekârı: Sultan 3. Selim Han

Nutuk sahibi: Abdülhalik Efendi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Andelib olmak istersen ol güle Asitanı Sünbül’e gel Sünbül’e
Zikr-i Hakkı ir görem dersen dile Asitanı Sünbül’e gel Sünbül’e

Halıkidir hizmetinde bendesi olmuş ânın âşık-ı efkendesi
Zayı olmaz hizmetinin zerresi Asitanı Sünbül’e gel Sünbül’e

Güncellemeler - Talepler