Rast İlâhi, Düyek

Çünki Bildim Âdemin Kalbinde Beytullah Var

Bestekârı: Piyanist Mimar Esad Efendi

Nutuk sahibi: Seyyid Nesimi (k.s.)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Çünki bildin mü'minin kalbinde beytullah var
Niçin 'izzet etmedin ol evde ki Allah var
 
Her ne var âdemde var âdemden iste Hakk'ı sen
Olma iblîs-i şakî âdemde sırrulah var
 
Yılda bir kez hacc olursa Ka`be’de ey hâcegân
Gir gönüller ka`besine nice bin haccullah var
 
Zâhidin dilinde zikri var ise çün "lâ ilâhe"
'Âşık-ı sâdıkların kalbinde "illallah" var
 
Pehlivandır şol kişi ki nefsini ıslâh eder
Hep erenler meclisinde ona eyvallah var
 
Kimseye ta'n etme ey dil sırr-ı Hakk'a vâkıf ol
Cümle eşyâ nûr-i Hakk'dır sanma gayrullah var
 
Kenz-i mahfîdir hakîkat ey Nesîmî ebsem ol
Sırrını fâş etme bu yolda çok gümrâh var

Güncellemeler - Talepler