Rast İlâhi, Sofyan

Nefsini Bilsen Rabbini Bulsan

Bestekârı: Nizameddin Yıldırım

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Nefsini bilsen Rabbini bulsan rızada olsan varırsın Hakka
Dilinde esma kalbinde Mevla sözünde vefa varırsın Hakka


Taatta sefa hizmette cefa güvenme halka varırsın Hakka
Måsiden vudu namazda hudu gözünde tulû varırsın Hakka


Malini terket rahatı terket terki de terket varırsın Hakka
İlminle åmil imanda kâmil kullukta melul varırsın Hakka


Safa-i ruhi Mevlanın aşkı Hak inayeti varırsın Hakka
Dervişin zikri Mevlâdır fikri Veysel misali varırsın Hakka


Gözlerin hayran sinen se suzan Ciğerin büryan varırsın Hakka
Ah u efganın zar u giryanın Yusuf’sa canın varırsın Hakka


Gülzar-ı vahdet delil inayet gelir hidayet varırsın Hakka
Ülfeti sohbet / Cemali Rahmet Bahri hakikat varırsın Hakka
Âşık-ı canan Sultan-ı cihan Muhibbi nihan varırsın Hakka

Güncellemeler - Talepler