Rast İlâhi, Sofyan

Dünyadan Geçen Hayrını Seçen

Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Dünyadan geçen
Hayrını seçen
Mevlâ'yı seven
Can vermek ister

Sevdiğin senden
Her şeyi ister
Allah isteyen
Can vermek ister

İki cihanda
Bağ ü bostan var
Gül kokusunu
Can duymak ister

Gülün rengine
Bülbül aşıktır
Kokusun duyan
Can vermek ister

Gülün kokusu
Uşşaka yeter
Maşuk isteyen
Can vermek ister

İsrafil surun
Duyunca aşık
Dirilmek için
Can vermek ister

Hak kelamını
Duymalı aşık
Başka ses yoktur
Can vermek ister

Sekiz cennetin
Nîmetleri çok
Sahibi için
Can vermek ister

Hüda'yı bulan
Habîbi gören
Lûtfuna eren
Can vermek ister

MUHİBBÎ düşün
Can senin midir
Emânet bu can
Can vermek ister

Güncellemeler - Talepler