Rast Şu'ûl, Sofyan

Talâal Bedru Aleyna

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: ?

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Taleal- bedru aleynâ min seniyyâti-il vedâ
Vecebe'ş-şükrü aleynâ mâ de'â lillahi dâ'

Eyyühel meb'usü fînâ ci'te bi'l-emri'l mutâ'
Ci'te şerrafte'l- Medîne merhabâ yâ hayra dâ'

Ente şemsun, ente bedrun ente nûrun 'âlâ nûr
Ente misbâha's-süreyyâ ya habîbi yâ resûl

Kad lebisnâ sevbe izzin
Ba'de esvâb'r-rika
Ve rada'nâ sedye mecdin
Ba'de eyyâm-id dayâ

Kaalet ahmâru'd-deyâcî
Ku lli erbâbi'l-İslâm
Küllü nan yetba Muhammed
Yenbeğî en lâ yüdaam

Ve teâhednâ cemîan
Yevme aksümne-l yemîn
Len nehûne'l ahde yevmen
Vettehazne's- sıdka dîn

Leste vallahi neziyyen
Mâ yukasihi'l i-bâd
Meşheden yâ necme emnîn
Zû vebâin ve vidâd

Taleal Bedru Aleyna Türkçe Sözleri

Ay doğdu üzerimize
Veda tepesinden
Şükür gerekti bizlere
Allah'a davetinden

Sen Güneş'sin, sen Ay'sın
Sen nur üstüne nursun
Sen süreyya ışığısın
Ey sevgili ey rasûl

Ey bizden seçilen elçi
Yüce bir davetle geldin
Sen bu şehre şeref verdin
Ey sevgili hoş geldin

Ey rasûl sana söz verdik
Doğruluktan ayrılamayız
Sen ey esenlik yıldızı
Senin sevginle doluyuz

Defter-i Uşşak: https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/08/talaal-bedru-aleyna.html

Güncellemeler - Talepler