Rast İlâhi, Devr-i Hindî

Cümle Hüccac İle Giydik Yine İhram-ü Aba

Bestekârı: Enes Ergür

Nutuk sahibi: Kuloğlu

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Cümle hüccac ile giydik yine ihram-ü aba
Kıble'ye karşı yöneldik gideriz misli saba
Erişip gördüm bürünmüş bir siyah atlas kaba
Kara donlu Kâbetullah merhaba ya merhaba

Çağrışıp lebbeyk deriz ya Rabbena ferman senin
İsteyu geldik kapına lutf ile ihsan senin
Canımız olsun visalin iydine Kurban senin
Kara donlu Kâbetullah merhaba ya merhaba

Bağladık çün kim Arafat üzre Hüccac ile saf
Dilimizde ya ilâhi neccinâ mim manehaf
Dökü ben göz yaşlarını ideriz seni tavaf
Kara donlu Kâbetullah merhaba ya merhaba

Susamışuz ab-ı zemzemden sikâyet edesin
Merve hakkıçün Safâ ile himayet edesin
Umarı yarın Kuloğlu'na şefaat edesin
Kara donlu Kâbetullah merhaba ya merhaba

 

Güncellemeler - Talepler