Rast İlâhi, Sofyan

Sultanül Evliya Ahmed-er Rifai

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: ?

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Sultânü'l evliyâ Ahmed-er-Rıfâî
Vârisü'l enbiyâ Ahmed-er-Rıfâî
 
Sıdk ile ol bende ağla seherlerde
Yetişir her yerde Ahmed-er-Rıfâî
 
Sultânü'l evliyâ Ahmed-er-Rıfâî
Vârisü'l enbiyâ Ahmed-er-Rıfâî
 
Günâhkâr kullarız acı hâlimize
Himmet et sen bize Ahmed-er-Rıfâî
 
Sultânü'l evliyâ Ahmed-er-Rıfâî
Vârisü'l enbiyâ Ahmed-er-Rıfâî
 
Mezhebimdir benim meşrebimdir benim
Sultânımdır benim Ahmed-er-Rıfâî
 
Sultânü'l evliyâ Ahmed-er-Rıfâî
Vârisü'l enbiyâ Ahmed-er-Rıfâî
 
 

Güncellemeler - Talepler