10 Şa'bân 1440

15 Nisan 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Sabâ - - -
2.
Sabâ - Ağırdüyek
Olmayıcak Senden Atâ
Sabâ Ağırdüyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
3.
Sabâ - Sofyan
Lütfeyleyip Bir Kez Nazar Eylerse
Sabâ Sofyan Neyzen Hakan Alvan Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
4.
Bestenigâr - Sofyan
İlahi Cennet Evine Girenlerden Eyle Bizi
Bestenigâr Sofyan İsmail Hakkı Bey Yunus Emre Hazretleri (k.s)
5.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
6.
Rast
Kanun Taksimi, Kanuni Talha Efendi
Rast - - -
7.
Rast - Sofyan
Gerçek Aşıklara Sala Denildi
Rast Sofyan Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi Emir Sultan Hz.
8.
Rast - Düyek
Aşkınla Cihan Beste Lûtfeyle İnâyet Kıl
Rast Düyek Hatib Zakiri Hasan Efendi Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
9.
Rast - Sofyan
Hakk'a Aşık Olanlar Zikrullahtan Kaçar Mı
Rast Sofyan Ali Şirüganî Dede Hz. Üftâde
10.
Rast - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Rast Sofyan Sadık Efendi Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
11.
Hicâz
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Hicâz - - -
12.
Hicâz - Sofyan
Nice Bir Uyursun Uyanmaz Mısın
Hicâz Sofyan Bekir Sıdkı Sezgin Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Hicâz - Sofyan
Defter-i Amalin Hakka Sunulur Berat'ın Verilir
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
14.
Hicâz - Sofyan
Dağlar İle Taşlar İle
Hicâz Sofyan Kutbi Dede (Şeyh Muhammed Kutbeddin Efendi es-Sünbülî) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
15.
Hicâz - Sofyan
Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım
Hicâz Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
16.
Hicâz - Sofyan
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Hicâz Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
17.
Hicâz
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Hicâz - - -

Güncellemeler - Talepler