1 Cemâzil-evvel 1432

4 Nisan 2011 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Rast - - -
2.
Rast - Evsat
Bahr-i Cürme Daldı Zâtim
Rast Evsat Eyyûbi Mehmed Efendi ?
3.
Rast - Düyek
Tevbe Edelim Zenbimize Tübtü İlâllah
Rast Düyek Zekai Dede Efendi Şeyh Kamil Efendi
4.
Rast - Sofyan
Estağfirullah El Azim Mürâinin İşlerine
Rast Sofyan Şikârizade Ahmed Efendi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
5.
Rast - Sofyan
Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tövbe
Rast Sofyan ? Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
6.
Rast - Sofyan
Gaflet Uykusunda Yatar Uyanmaz
Rast Sofyan Hüseyin Sebilci Genc Abdal
7.
Rast - Düyek
Es Subhu Bedâ Min Tal'atihi
Rast Düyek ? ?
8.
Rast - Sofyan
Solmadan Bağın Geçmeden Çağın
Rast Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal İsmail Hakkı Bursavî
9.
Rast - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Rast Sofyan Sadık Efendi Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
10.
Mahûr - Sofyan
Ayırma Beni Senden Yaradan
Mahûr Sofyan Hacı Ramazan Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Mahûr - Düyek
Ebu Bekir Ömer Osman Ali'dir Fatih-i Hayber
Mahûr Düyek Neyzen Hakan Alvan Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
12.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
13.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?

Güncellemeler - Talepler