Rast Nefes, Aksak

İrfan Olamaz Mektebe Varmakla

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Kıbrıslı Âşık Kenzî

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

İrfan olamaz mektebe varmakla ol mekseb
Hacı'mı olur Mekke'ye taş taşıyan merkeb
Esrar-ı Hüdâ gün gibi şâyestedir amma
Zâhid göremez şeb-pâre şeklinde olur heb

Görene - Köre ne! Görene Köre ne! Allah bir görene

Hakk'ın yazamaz razını ger halk ola katib
Bir kağıt olur kilke secer bahr-i mürekkeb
Kenzî ezeli men aref esrarın alanlar
Fark ehlini cem'den bilinir millet ü mezheb

Görene - Köre ne! Görene Köre ne! Allah bir görene

Maksab: Kazanç yeri
Şayeste: Uygunluk
Şeb-pâre: yarasa
Secer: Ağaç kütük
Kilk: Kalem
Men aref: Hadis-i Kutsi (Ben gizli bir hazineydim, bilinmek sevilmek istedim.)

Güncellemeler - Talepler