İrfan Olamaz Mektebe Varmakla

Güftekârı: Kıbrıslı Âşık Kenzî

Bu sayfada Kıbrıslı Âşık Kenzî tarafından kaleme alınan İrfan Olamaz Mektebe Varmakla nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

İrfan olamaz mektebe varmakla ol mekseb
Hacı'mı olur Mekke'ye taş taşıyan merkeb
Esrar-ı Hüdâ gün gibi şâyestedir amma
Zâhid göremez şeb-pâre şeklinde olur heb

Görene - Köre ne! Görene Köre ne! Allah bir görene

Hakk'ın yazamaz razını ger halk ola katib
Bir kağıt olur kilke secer bahr-i mürekkeb
Kenzî ezeli men aref esrarın alanlar
Fark ehlini cem'den bilinir millet ü mezheb

Görene - Köre ne! Görene Köre ne! Allah bir görene

Maksab: Kazanç yeri
Şayeste: Uygunluk
Şeb-pâre: yarasa
Secer: Ağaç kütük
Kilk: Kalem
Men aref: Hadis-i Kutsi (Ben gizli bir hazineydim, bilinmek sevilmek istedim.)

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Neyzen M. Hakan Alvan 1