30 Muharrem 1430

26 Ocak 2009 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
2.
Rast - Devr-i Hindî
Ey Güzellerden Güzel Rûhum Resul-i Kibriya
Rast Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
3.
Rast - Sofyan
Şah Hüseyn'in Firkatiyle Ağlayan Gelsün Berü
Rast Sofyan Şabani K.s. Şeyh Ömer Fuâd Efendi
4.
Rast - Düyek
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba
Rast Düyek Hacı Hafız Zeki Altun ?
5.
Rast - Düyek
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba
Rast Düyek Hacı Hafız Zeki Altun ?
6.
Hüzzam
Kanun Taksimi, ?
Hüzzam - - -
7.
Hüzzam - Düyek
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hüzzam Düyek Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
8.
Hüzzam - Düyek
Gözüm Ki Kane Boyandı
Hüzzam Düyek ? Saffet
9.
Hüzzam - Sofyan
Meded Allah
Hüzzam Sofyan Sami Savni Özer Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
10.
Hicâz
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hicâz - - -
11.
Hicâz - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hicâz Düyek Rıf'at Bey Kâzım Paşa
12.
Hicâz - Sofyan
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
13.
Hicâz - Sofyan
Biz Cerrahi Canlarıyız Can Veririz Hayder'e
Hicâz Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
14.
Uşşak
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Uşşak - - -
15.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
16.
Uşşak - Sofyan
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk
Uşşak Sofyan Hafız Nezih Tolan Hafız Nezih Tolan
17.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi
18.
Uşşak
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Uşşak - - -

Güncellemeler - Talepler