Rast İlâhi, Sofyan

Estağfirullah El Azim Mürâinin İşlerine

Bestekârı: Şikârizade Ahmed Efendi

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Estağfirullah el Azim mürainin işlerine
Gördü sücûd eylemedi dilberimin kaşlarına

Baştan ayağa yarimin nur-i düğün bilmediler zahidler 
Eksik olmasın belaları başlarına

Seyyid Nizam Oğlu cihan doldu cemali yar ile
Görmediler körler anı girmedi hiç düşlerine

Güncellemeler - Talepler