21 Safer 1438

21 Kasım 2016 Meşki

21 Kasım 2016 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

1.
Bûselik
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
2.
Bûselik - Evsat
Nice Bir Besleyesin Bu Kaddile Kâmeti
Bestekârı: Ali Şirüganî Dede
Güftekârı: Yunus Emre
3.
Bûselik - Düyek
Aşka Düştüm Zülfü Sevdasıyla Yandım Rûz-ü Şeb
Bestekârı: Mustafâ Tatcı
Güftekârı: Osmân Kemâli Hz.
4.
Bûselik - Sofyan
Ta Devr-i Adem'den Yüz Sürüp Geldim
Bestekârı: Aslan Hepgür
Güftekârı: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
5.
Bûselik - Sofyan
Taşdı Rahmet Deryâsı
Bestekârı: ?
Güftekârı: Yunus Emre
6.
Bûselik - Sofyan
Hayran Olur Cemaline Güzel Adın Zikreyleyen
Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Acembûselik - Sofyan
Ben Yürürem Yâne Yâne
Bestekârı: Balat Şeyhi Kemal Efendi
Güftekârı: Yunus Emre
8.
Hicâz
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
9.
Hicâz - Düyek
Hakk'ı Bilmez Yüreğinde Derd-i Hicran Olmayan
Bestekârı: Mustafâ Tatcı
Güftekârı: Fethüddîn Ahmed Efendi
10.
Hicâz - Sofyan
Müştakım Yare Yok Mu Bir Çâre
Bestekârı: Kenan Aşki
Güftekârı: Hz. Visâli
11.
Hicâz - Sofyan
Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı
Bestekârı: ?
Güftekârı: Yunus Emre
12.
Hicâz - Düyek
Rûy-i Siyâhım İle Dergâhe
Bestekârı: Şeyh Muhtar Efendi
Güftekârı: Şeyh Muhtar Efendi
13.
Acem - Ağırdüyek
Şeribtü Bi Ke'sil Üns
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Güftekârı: Seyyid Ahmet Bedevi
14.
Hicâz - Sofyan
Aşkın Meyine Kandın
Bestekârı: Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi
Güftekârı: Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
15.
Hicâz - Sofyan
Ya Rabbi Ya Settar
Bestekârı: ?
Güftekârı: ?
16.
Hicâz
Ney Taksimi, Neyzen M. Hakan Alvan