21 Safer 1438

21 Kasım 2016 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Bûselik
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Bûselik - - -
2.
Bûselik - Evsat
Nice Bir Besleyesin Bu Kaddile Kâmeti
Bûselik Evsat Ali Şirüganî Dede Yunus Emre Hazretleri (k.s)
3.
Bûselik - Düyek
Aşka Düştüm Zülfü Sevdasıyla Yandım Rûz-ü Şeb
Bûselik Düyek Mustafâ Tatcı Osmân Kemâli Hz.
4.
Bûselik - Sofyan
Ta Devr-i Adem'den Yüz Sürüp Geldim
Bûselik Sofyan Aslan Hepgür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
5.
Bûselik - Sofyan
Taşdı Rahmet Deryâsı
Bûselik Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Bûselik - Sofyan
Hayran Olur Cemaline Güzel Adın Zikreyleyen
Bûselik Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Acembûselik - Sofyan
Ben Yürürem Yâne Yâne
Acembûselik Sofyan Balat Şeyhi Kemal Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Hicâz
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Hicâz - - -
9.
Hicâz - Düyek
Hakk'ı Bilmez Yüreğinde Derd-i Hicran Olmayan
Hicâz Düyek Mustafâ Tatcı Fethüddîn Ahmed Efendi
10.
Hicâz - Sofyan
Müştakım Yare Yok Mu Bir Çâre
Hicâz Sofyan Kenan Aşki Hz. Visâli
11.
Hicâz - Sofyan
Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Hicâz - Düyek
Rûy-i Siyâhım İle Dergâhe
Hicâz Düyek Şeyh Muhtar Efendi Şeyh Muhtar Efendi
13.
Hicâz - Sofyan
Şeribtü Bi Ke'sil Üns
Hicâz Sofyan Zekai Dede Efendi Seyyid Ahmet Bedevi
14.
Hicâz - Sofyan
Aşkın Meyine Kandın
Hicâz Sofyan Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
15.
Rast - Nim Sofyan
Ya Rabbi Ya Settar
Rast Nim Sofyan ? ?
16.
Hicâz
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Hicâz - - -

Güncellemeler - Talepler