Rast İlâhi, Sofyan

Erler Demine Destur Alalım

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Şeyh Nusret Tura Efendi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Erler demine destur alalım,
Pervâneye bak ibret alalım
Aşk âteşine gel bir yanalım,
Dost dost diyerek arşa varalım

Devrâna uyup seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim

Aşıksan eğer gel birleşelim;
Şeyhin izine yüzler sürelim
Tâ fecre kadar zikreyleyelim
Feryâd edelim, efgân edelim

Devrâna uyup seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim

Günler geceler durmaz geçiyor;
Sermâyen olan ömrün bitiyor.
Bülbüllere bak, feryad ediyor;
Ey gonca açıl mevsim bitiyor.

Devrâna uyup seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim

Ey yolcu biraz gel dinle beni,
Kervân yürüyor sen kalma geri;
Nusret denilen deryâ gezeri,
Hatmetti bugün seyrü seferi

Devrâna uyup seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim

Güncellemeler - Talepler