Rast İlâhi, Sofyan

Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin

Bestekârı: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Nutuk sahibi: Şeref Hanım

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gamdan beni azad et
Ya Hazreti Nureddin
Biçareyim imdad et
Ya Hazreti Nureddin

Sen hem rehber-i haksın
Hem mürşid-i mutlaksın
Kutbiyyette elyaksın
Ya Hazreti Nureddin

Her yare-i bimare
Cerrahi eder çare
Geldim sana timare
Ya Hazreti Nureddin

Biçare Şeref asa
Billah olurum rüsva
Tutmazsan elimden ferda
Ya Hazreti Nureddin

Güncellemeler - Talepler