Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu sayfada Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi tarafından kaleme alınan Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Gamdan beni azad et
Ya Hazreti Nureddin
Biçareyim imdad et
Ya Hazreti Nureddin

Sen hem rehber-i haksın
Hem mürşid-i mutlaksın
Kutbiyyette elyaksın
Ya Hazreti Nureddin

Her yare-i bimare
Cerrahi eder çare
Geldim sana timare
Ya Hazreti Nureddin

Biçare Şeref asa
Billah olurum rüsva
Tutmazsan elimden ferda
Ya Hazreti Nureddin

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Şeref Hanım 4