23 Zilhicce 1431

29 Kasım 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hicâz
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hicâz - - -
2.
Hicâz - Müsemmen
Yandım Kül Oldum Düşeli Aşka
Hicâz Müsemmen Aslan Hepgür Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
3.
Hicâz - Düyek
Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed
Hicâz Düyek Aslan Hepgür Seyyid Nesimi (k.s.)
4.
Acemaşîran
Keman Taksimi, ?
Acemaşîran - - -
5.
Acemaşîran - Düyek
Aç Basiret Perdesin
Acemaşîran Düyek Aslan Hepgür Nâmî
6.
Acemaşîran - Nim Sofyan
Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım
Acemaşîran Nim Sofyan Aslan Hepgür Ahmed Kuddûsi
7.
Acemaşîran - Düyek
Aç Basiret Perdesin
Acemaşîran Düyek Aslan Hepgür Nâmî
8.
Acemaşîran - Nim Sofyan
Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım
Acemaşîran Nim Sofyan Aslan Hepgür Ahmed Kuddûsi
9.
Bestenigâr
Ney Taksimi, ?
Bestenigâr - - -
10.
Bestenigâr - Düyek
Medhini Oku Yare Koymaya Seni Nare
Bestenigâr Düyek Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
11.
Sabâ - Sofyan
Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin
Sabâ Sofyan Aslan Hepgür Şeref Hanım
12.
Hüzzam
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Hüzzam - - -
13.
Hüzzam - Düyek
Huzurunda Ahir Zaman Ümmetin Allah
Hüzzam Düyek Aslan Hepgür Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
14.
Hüzzam - Sofyan
Vardım Kırklar Yaylasına
Hüzzam Sofyan Aslan Hepgür Hatayî (şah İsmail)
15.
Bûselik
Keman Taksimi, ?
Bûselik - - -
16.
Bûselik - Sofyan
Ta Devr-i Adem'den Yüz Sürüp Geldim
Bûselik Sofyan Aslan Hepgür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
17.
Hüseyni - Nim Sofyan
Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan
Hüseyni Nim Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
18.
Hüseyni - Düyek
Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa
Hüseyni Düyek Aslan Hepgür Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
19.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Uşşak Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
20.
Gerdâniye - Sofyan
Melce-i Penah Taşmıştı Günah
Gerdâniye Sofyan Aslan Hepgür Bezcizâde Muhyî Efendi
21.
Hüseyni - Raks Aksağı
Bir Mahşerdir Kopup Gelen
Hüseyni Raks Aksağı Aslan Hepgür Mukaddes Çıtlak

Güncellemeler - Talepler