Hüseyni İlâhi, Raks Aksağı

Bir Mahşerdir Kopup Gelen

Nutuk sahibi: Mukaddes Çıtlak

Bestekârı: Aslan Hepgür


Nutuk sayfasına git ›

Bir mahşer mi kopup gelen
Beyazlar sarmış her beden
Hatırlatır kabir kefen
Üryânıdır Beytullah'ın

Kur'an âyet âyet parlar
Affı müjdeleri çağlar,
Mü'min döne döne ağlar
Nalânıdır Beytullah'ın

Mest olur canlar bakarken
Eller semâya kalkarken
Hay sırrı ruha akarken
Gufrânıdır Beytullah'ın

Tavaf tavaf huşu başlar
Secdeden kalkamaz başlar
Şifa bulur onmaz başlar
İhsânıdır Beytullah'ın

Gönüller bir haller başka
Dualar bir diller başka
İnançlar bir iller başka
Mihmânıdır Beytullah'ın

Her yerde Hakk'ın satveti
Resulullah muhabbeti
Halil-ür-Rahman dâveti
Ummanıdır Beytullah'ın

Gözyaşları nurdan seller
Gönülbağı açar güller
Aşılan deryâlar çöller
Hayrânıdır Beytullah'ın

Hak'tan gayriden geçenler
Vuslat şerbeti içenler
Kalbi Beytullah seçenler
Canânıdır Beytullah'ın

Mülk Rabb'indir âgâh olun
sahibidir bunca kulun
Kullar O'nun Kâbe O'nun
Sultânıdır Beytullah'ın

Hüccac bu neşeyle neyler
Meleklerle niyaz eyler
Mukaddes ne der ne söyler
Kurbânıdır Beytullah'ın

Güncellemeler - Talepler