Nutuk sayfasına git ›

Melce-i penâh taşmıştı günâh
Bu seyyiatla dîvâne geldik 

Ey ulu sultan her derde dermân
Takdire mihmân olmaya geldik

Sahibimiz Hakk bizden hak diler 
Hakkı hakdan biz tebdîle geldik 

Huzur-u Pîr'de mürde gönlümüz
Himmetleriyle ihyâya geldik 

Ey Muhyî Pir'den aldığın himmet 
Kul yanar deyüp tâmuya geldik 

Nâr-ı gülizâr yapan esrârı 
İhvân ile biz açmaya geldik

Güncellemeler - Talepler