Hüseyni Makamı

Bu bölümde Hüseyni Makamına ait beste ve taksimlerin listesi bulunmaktadır. İlgilendiğiniz taksimi direk dinleyebilir veya bestenin özel sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Sazende Kayıt
Ud Taksimi, 19 Eylül 2016 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 31 Ekim 2016 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Rebab Taksimi, 26 Aralık 2016 Meşkinden Tanbûri Enes Üstün
Ud Taksimi, 6 Şubat 2017 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 6 Şubat 2017 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ney Taksimi, 6 Şubat 2017 Meşkinden Neyzen Şaban Keşkeş
Ney Taksimi, 22 Şubat 2010 Meşkinden Neyzen Melih Berse
Ney Taksimi, 22 Şubat 2010 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Kanun Taksimi, 13 Mart 2017 Meşkinden ?
Ney Taksimi, 13 Mart 2017 Meşkinden Neyzen Şaban Keşkeş
Ney Taksimi, 11 Ocak 2010 Meşkinden ?
Ud Taksimi, 28 Aralık 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 17 Nisan 2017 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Ud Taksimi, 7 Aralık 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 7 Aralık 2009 Meşkinden Neyzen Melih Berse
Ud Taksimi, 6 Nisan 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 6 Nisan 2009 Meşkinden ?
Ney Taksimi, 6 Nisan 2009 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Kanun Taksimi, 3 Temmuz 2017 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ney Taksimi, 3 Temmuz 2017 Meşkinden Neyzen Şaban Keşkeş
Tanbur Taksimi, 28 Ağustos 2017 Meşkinden Tanbûri Muaz Ceyhan
Ney Taksimi, 28 Ağustos 2017 Meşkinden Neyzen Şaban Keşkeş
Ney Taksimi, 2 Ekim 2017 Meşkinden ?
Ud Taksimi, 20 Kasım 2017 Meşkinden Udi Metin Özden
Kemençe Taksimi, 20 Kasım 2017 Meşkinden Kemençevi Memduh Yalvaç
Ud Taksimi, 8 Ocak 2018 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 19 Şubat 2018 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 24 Mart 2014 Meşkinden Udi Metin Özden
Rebab Taksimi, 13 Ağustos 2018 Meşkinden Tanbûri Enes Üstün
Ney Taksimi, 10 Eylül 2018 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 24 Aralık 2018 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ud Taksimi, 28 Ocak 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 18 Mart 2019 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Ney Taksimi, 8 Nisan 2019 Meşkinden Neyzen Orçun Güneşer
Yaylı Tambur Taksimi, 10 Haziran 2019 Meşkinden Tanbûri Enes Durceylan
Ney Taksimi, 24 Haziran 2019 Meşkinden ?
Ud Taksimi, 5 Ağustos 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 19 Ağustos 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 19 Ağustos 2019 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ud Taksimi, 21 Ekim 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 3 Şubat 2020 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 3 Şubat 2020 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Ud Taksimi, 10 Şubat 2020 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 17 Şubat 2020 Meşkinden ?
Ud Taksimi, 9 Mart 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 9 Mart 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Bestekârı Güftekârı
İdelim Cevlan Kılalım Seyran Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi Yunus (k.s.)
Dil Beytini Pak İden Dervişi Anka İden Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
Bülbüller Sazda Güller Niyazda Hüseyin Sebilci Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Severim Seni Ben Candan İçeru Yunus Emre
Ey Vahid-ü Ferd-ü Samed Senden Meded Cinuçen Tanrıkorur Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Derman Arardım Derdime Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hakkı Seven Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Ey Risalet Tahtının Hurşid'i Mah-ı Enveri Gazâli
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman Hacı Hafız Zeki Altun Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Seyrimde Bir Şehre Vardım Ahmet Hatipoğlu Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü Hafız Post Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Tevhid Etsin Dilimiz Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Bu Matemde Olan Derdile Uşşâka Deva Olmaz Fasih Dede Hz.
Ey Serîr-i İbtilâya Şah-ı Bî-efser Hüseyn Udi Levent Kaya Tahir Olgun (tahir-ül Mevlevî)
Yanmaktan Usanmazam Mevlam Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Kâzım Paşa
Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa Aslan Hepgür Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Geydim Hırkayı Hakk'ın Yolunda Metin Alkanlı Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şu Benim Dîvane Gönlüm Hüseyin Sebilci Kul Yusuf
Merhaba Ya Şemsid Duhâ Merhabâ Muhammed Sıddık Efendi Yunus (k.s.)
Cân Ü Dilden Fani Kıldın Akıbet İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Affet İsyanım Benim Ahmet Özhan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hz. Rabia Hanımların Sultânıdır Rabiatül Âdeviye Neyzen M. Hakan Alvan Şeyh Kaygulu Halil Efendi
Safhâ-yı Sadrında Cihangirli Ahmed Efendi Hz. Pir Cemâleddin-i Halveti
Varsam Bir Âmile Sorsam Hâlimi Balat Şeyhi Kemal Efendi Yunus (k.s.)
İstiğfar - Bunca Günâha Bunca Vebâle Tövbe Neyzen M. Hakan Alvan İsmail Hakkı Bursavî
Tedbîrini Terk Eyle Takdîr Hüdâ'nındır Şeyh Galip (k.s.)
Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan Aslan Hepgür Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Tövbe İlahisi - Hakka İsyan Eyleyen Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Geçti Bir Yıl Yine Bir Mahı Muharrem Geldi Dursun Çakmak Kemal Edib Kürkçüoğlu
Bülbül Olsam Gülistanda Şakırım Pir Sultan Abdal
Şükür Bizi Bu Meydane Pir Sultan Abdal
Ey Enbiyalar Serveri Muhammed Sıddık Efendi Yunus (k.s.)
Şah-ı İklim-i Risalet Doğduğu Aydır Gelen Rıf'at Bey Kenzî
Hakk'dan Özge Nesne Yoktur Gayrıdan Ümmidi Kes Hafız Post Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Cânımın Cânânı Hû'dur Şeyh Hüseyin Şemsi Güneren Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Fir'âk-ı Yârla Cûş Oldum Şeyh Mehmed Yaşar Efendi Hz.
Ey Dilârâ Sen Ki Bir Şahdânesin Neyzen M. Hakan Alvan Mustafa Batuhan (medhi)
İksîri Âzamdır Nutki Ehlullah Erzurumlu Aşık Emrah
Yüzün Gördüm Dedim Elhamdülillah Seyyid Nesimi (k.s.)
Mahzen-i Esrar-ı Şah-ı Mürtezasın Ya Hüseyn Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
Ben Mevali Meşrebim Her Demde Direm Ya Hüseyn Murat Şâhin Dimışki Hz.
Cam-ı Muhabbet İçdik Hüseyni'yiz Hüseyni Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Cân Ü Dilden Hak'dan İste Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Varalım Kuy-i Dilaraya Gönül Hu Diyerek Munir Nureddin Selçuk Sultan I. Mahmud (sebkati)
Er Odur Ki Hakk'a Erdi Şah Hüsameddin Merdi Mustafa Batuhan (medhi)
Cemi-i Enbiyalardan Muhammed Cümlenin Şahı Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Ne Evladır Sıdkı Bulsak Mustafa Batuhan (medhi)
Bir Mahşerdir Kopup Gelen Aslan Hepgür Mukaddes Çıtlak
İdelim Cevlan Kılalım Seyran Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi Yunus (k.s.)
Bir Nazar Kıl Kaplamış Hû Her Yeri Lütfi Filiz Lütfi Filiz
Bil Dü Cihan İçinde Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi
Ravzana Çün Yüz Süren Bulur Aman Lâtif Ağa Himmetzâde Abdullah Hz.
Bir Dertliyim Derdim Vardır Aman Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Meded Ya Gavs-ül A'zam Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Alemlere Rahmet Olan Ahmed Muhammed Mustafa Alvarlı Efe Hz.
Yürük Değirmenler Gibi Dönerler Doğan Ergin Yunus (k.s.)
Tehi Sanma Bu Meydânı Kâbe-i Âşıkandır Bu Enes Ergür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İşte Geldi İyd Ü Edhâ
Açıldı Çün Bezm-i Elest Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola Alvarlı Efe Hz.
Bak Vechi Yâre Gelmiş Kemâle Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Ali Ulvi Kurucu
Şah-ı Evreng-i Himem Hazreti Mevlana'dır Neyzen M. Hakan Alvan Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey
Nice Ağlamayım Etmeyim Feryâd Amasyalı Şeyh Nigâri
Biçareyim Tevessül Edecek Bir Amelim Yok Kenan Rıfaî Hz. Kenan Rıfaî Hz.
Aşkın Odu Çiğerimi Yunus Emre
Hak Şerleri Hayreyler Şeyh Mehmed Efendi İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Aşık-ı Yezdan Der Allah Ahmed Kuddûsi
Estağfirullah El Azim - Kıldım Hatalar Çok Neyzen M. Hakan Alvan Antepli Mehmed Aydi Baba