Hüseyni İlâhi

Ey Risalet Tahtının Hurşid'i Mah-ı Enveri

Bestekârı: ?

Güftekârı: Gazâli

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey risalet tahtının hurşid'i mah-ı enveri
Vey nübüvvet mazharı ahir zaman peygamberi
Hakk senin şanında levlak okudu ya Mustafa
Yani sensin nur Muhammed kainatın rehberi

Sure-i Şemsidduha geldi cemalin şanına
Âlemi kıldı münevver bâ kemalin enveri
Yâ Resulâllah şefaât kıl Gazâli hasteye
Bir günahkâr ümmetindir hem kamunun kemteri