Ey Risalet Tahtının Hurşid'i Mah-ı Enveri

Nutuk sahibi: Gazâli

Ey risalet tahtının hurşid'i mah-ı enveri
Vey nübüvvet mazharı ahir zaman peygamberi
Hakk senin şanında levlak okudu ya Mustafa
Yani sensin nur Muhammed kainatın rehberi

Sure-i Şemsidduha geldi cemalin şanına
Âlemi kıldı münevver bâ kemalin enveri
Yâ Resulâllah şefaât kıl Gazâli hasteye
Bir günahkâr ümmetindir hem kamunun kemteri 

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı