Ey Risalet Tahtının Hurşid'i Mah-ı Enveri

Güftekârı: Gazâli

Bu sayfada Gazâli tarafından kaleme alınan Ey Risalet Tahtının Hurşid'i Mah-ı Enveri nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey risalet tahtının hurşid'i mah-ı enveri
Vey nübüvvet mazharı ahir zaman peygamberi
Hakk senin şanında levlak okudu ya Mustafa
Yani sensin nur Muhammed kainatın rehberi

Sure-i Şemsidduha geldi cemalin şanına
Âlemi kıldı münevver bâ kemalin enveri
Yâ Resulâllah şefaât kıl Gazâli hasteye
Bir günahkâr ümmetindir hem kamunun kemteri 

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni ? 7