2 Rebî'ul-evvel 1439

20 Kasım 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Çargâh
Tanbûr Taksimi, Tanbûri Muaz Ceyhan
Çargâh - - -
2.
Çargâh - Sofyan
Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah
Çargâh Sofyan Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
3.
Sabâ Zemzeme - Müsemmen
Ey Habib-i Muhterem Lûtfet Şefaât Kıl Bize
Sabâ Zemzeme Müsemmen İzzeddin Hümâyi Bey Kenan Rıfaî Hz.
4.
Sabâ - Senginsemâi
Buldu Hep Derdine Dermanını Canlar Bu Gece
Sabâ Senginsemâi Hacı Hafız Zeki Altun Ali Ulvi Kurucu
5.
Sabâ - Sofyan
Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline
Sabâ Sofyan Hüseyin Sebilci Fehmi
6.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
7.
Sabâ - Düyek
Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem
Sabâ Düyek Zekai Dede Efendi ?
8.
Hüseyni
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüseyni - - -
9.
Hüseyni - Düyek
Alemlere Rahmet Olan Ahmed Muhammed Mustafa
Hüseyni Düyek ? Alvarlı Efe Hz.
10.
Hüseyni - Sofyan
Merhaba Ya Şemsid Duhâ Merhabâ
Hüseyni Sofyan Muhammed Sıddık Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Hüseyni - Sofyan
Ey Risalet Tahtının Hurşid'i Mah-ı Enveri
Hüseyni Sofyan ? Gazâli
12.
Hüseyni - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Hüseyni Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
13.
Uşşak - Sofyan
Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed
Uşşak Sofyan ? Seyyid Nesimi (k.s.)
14.
Nevâ - Düyek
Ateş-i Aşkınla Yandır Kalbimi Subhü Mesa
Nevâ Düyek Hacı Hafız Zeki Altun Tevfik Çapacıoğlu
15.
Hüseyni
Kemençe Taksimi, Kemençevi Memduh Yalvaç
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler