9 Rebî'ul-evvel 1431

22 Şubat 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
2.
Rast - Sofyan
Bu Şeb Hurşîd-i Evreng-i Risâlet Geldi Dünyâye
Rast Sofyan Draman Zakiri Şeyh Ahmed Abdürrahman Ref
3.
Nikriz - Düyek
Sensin Hakk'ın Habibi
Nikriz Düyek Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
4.
Nikriz - Düyek
Mestane-i Aşkam Ben Ayamadım
Nikriz Düyek Zekai Dede Efendi ?
5.
Nikriz - Düyek
Yâ Resulâllah Cemalin Yâ Habiballah Cemalin Keşefeddü
Nikriz Düyek ? Şeyh Sadi Efendi
6.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
7.
Hüzzam
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüzzam - - -
8.
Hüzzam - Düyek
Merhaba Ey Fahr-i Alem
Hüzzam Düyek Hacı Faik Bey Adile Sultan
9.
Hüzzam - Sofyan
Hicret
Hüzzam Sofyan Neyzen Hakan Alvan Nuri Baş
10.
Hüzzam - Yürüksemai
Talâal Bedru Aleyna
Hüzzam Yürüksemai ? ?
11.
Hüzzam - Sofyan
Sevdim Seni Mabuduma
Hüzzam Sofyan ? Cemalî K.s
12.
Hüseyni
Ney Taksimi, Neyzen Melih Berse
Hüseyni - - -
13.
Hüseyni - Devr-i Hindî
Şah-ı İklim-i Risalet Doğduğu Aydır Gelen
Hüseyni Devr-i Hindî Rıf'at Bey Kenzî
14.
Hüseyni - Devr-i Hindî
Şah-ı İklim-i Risalet Doğduğu Aydır Gelen
Hüseyni Devr-i Hindî Rıf'at Bey Kenzî
15.
Hüseyni - Semai (Ağır)
Ey Enbiyalar Serveri
Hüseyni Semai (Ağır) Muhammed Sıddık Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
16.
Hüseyni - Sofyan
Ey Risalet Tahtının Hurşid'i Mah-ı Enveri
Hüseyni Sofyan ? Gazâli
17.
Hüseyni - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Hüseyni Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
18.
Hüseyni - Sofyan
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah
Hüseyni Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
19.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
20.
Hüseyni
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler