13 Rebî'ul-evvel 1430

9 Mart 2009 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Uşşak
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Uşşak - - -
2.
Uşşak - Yürüksemai
Bağrımdaki Biten Başlar
Uşşak Yürüksemai ? Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
3.
Uşşak - Sofyan
Bir İsmi Mustafa Bir İsmi Ahmed
Uşşak Sofyan ? Derviş Musa Dede
4.
Uşşak - Düyek
Neyleyeyim Dünyâyı Bana Allah'ım Gerek
Uşşak Düyek Şeyh Sinan Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
5.
Uşşak - Düyek
Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet
Uşşak Düyek Zekai Dede Efendi ?
6.
Uşşak - Sofyan
İrfan Meclisine Erişebilsen
Uşşak Sofyan ? Şeyh Atıf Efendi
7.
Uşşak - Sofyan
Çalap Nurdan Yaratmış
Uşşak Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Uşşak Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
9.
Uşşak - Nim Sofyan
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Uşşak Nim Sofyan Muhammed Sıddık Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
10.
Uşşak - Sofyan
Arayı Arayı Bulsam İzini
Uşşak Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Uşşak - Sofyan
Durmaz Lisanım Der Allah Allah
Uşşak Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
12.
Uşşak - Sofyan
Alemler Nura Gark Oldu
Uşşak Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Uşşak - Sofyan
Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed
Uşşak Sofyan ? Seyyid Nesimi (k.s.)
14.
Uşşak - Sofyan-Nimsofya
Yâ İmâm El-rusli Yâ Senedî Ente Bâbullah-i Ve Mûtemedi
Uşşak Sofyan-Nimsofya ? ?
15.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi
16.
Hüseyni
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüseyni - - -
17.
Hüseyni - Sofyan
Merhaba Ya Şemsid Duhâ Merhabâ
Hüseyni Sofyan Muhammed Sıddık Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
18.
Hüseyni - Sofyan
Ey Risalet Tahtının Hurşid'i Mah-ı Enveri
Hüseyni Sofyan ? Gazâli
19.
Hüseyni - Sofyan
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah
Hüseyni Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
20.
Hüseyni - Sofyan
Hakkı Seven Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
21.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
22.
Hüseyni
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler