13 Rebî'ul-evvel 1430

9 Mart 2009 Meşki

9 Mart 2009 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

1.
Uşşak
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
2.
Uşşak - Yürüksemai
Bağrımdaki Biten Başlar
Bestekârı: ?
Güftekârı: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
3.
Uşşak - Sofyan
Bir İsmi Mustafa Bir İsmi Ahmed
Bestekârı: ?
Güftekârı: Derviş Musa Dede
4.
Uşşak - Düyek
Neyleyeyim Dünyâyı Bana Allah'ım Gerek
Bestekârı: Şeyh Sinan Efendi
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
5.
Uşşak - Düyek
Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Güftekârı: ?
6.
Uşşak - Sofyan
İrfan Meclisine Erişebilsen
Bestekârı: ?
Güftekârı: Şeyh Atıf Efendi
7.
Uşşak - Sofyan
Çalap Nurdan Yaratmış
Bestekârı: ?
Güftekârı: Yunus Emre
8.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Bestekârı: Aslan Hepgür
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
9.
Uşşak - Nim Sofyan
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Bestekârı: Muhammed Sıddık Efendi
Güftekârı: Hz. Yunus (k.s)
10.
Uşşak - Sofyan
Arayı Arayı Bulsam İzini
Bestekârı: ?
Güftekârı: Yunus Emre
11.
Uşşak - Sofyan
Durmaz Lisanım Der Allah Allah
Bestekârı: ?
Güftekârı: Ahmed Kuddûsi
12.
Uşşak - Sofyan
Alemler Nura Gark Oldu
Bestekârı: ?
Güftekârı: Yunus Emre
13.
Uşşak - Sofyan
Yüzün Nur-u Hüdâdır Yâ Muhammed
Bestekârı: ?
Güftekârı: Seyyid Nesimi (k.s.)
14.
Uşşak - Sofyan-Nimsofya
Yâ İmâm El-rusli Yâ Senedî Ente Bâbullah-i Ve Mûtemedi
Bestekârı: ?
Güftekârı: ?
15.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Bestekârı: Muallim İsmail Hakkı
Güftekârı: ?
16.
Hüseyni
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
17.
Hüseyni - Sofyan
Merhaba Ya Şemsid Duhâ Merhabâ
Bestekârı: Muhammed Sıddık Efendi
Güftekârı: Yunus (k.s.)
18.
Hüseyni - Sofyan
Ey Risalet Tahtının Hurşid'i Mah-ı Enveri
Bestekârı: ?
Güftekârı: Gazâli
19.
Hüseyni - Sofyan
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah
Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
20.
Hüseyni - Sofyan
Hakkı Seven Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur
Bestekârı: ?
Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
21.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Bestekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Güftekârı: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
22.
Hüseyni
Ud Taksimi, Udi Metin Özden