Hüseyni İlâhi

Tevhid Etsin Dilimiz

Güftekârı: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Bestekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

PAYLAŞ:Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 20 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Tevhîd etsin dilimiz
Pâk olsun hem kalbimiz
Sırlar görsün gözümüz
Lâ ilâhe illallâh

Dervişler tevhîd eder
Kalbinin pasın siler
Erenler yolun güder
Lâ ilâhe illallâh

Tevhîd îman tapusu
Gider nârın korkusu
Açar cennet kapusu
Lâ ilâhe illallâh

Münkire kulak asmaz
Tehdîdinden hiç korkmaz
Dervîş devrânsız durmaz
Lâ ilâhe illallâh

Nûreddîn'in yolunda
Fahrî her an kapunda
Gece gündüz dilinde
Lâ ilâhe illallâh

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/11/fahreddin-efendi-hazretlerinin-tevhid.html