Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Tevhîd etsin dilimiz
Pâk olsun hem kalbimiz
Sırlar görsün gözümüz
Lâ ilâhe illallâh

Dervişler tevhîd eder
Kalbinin pasın siler
Erenler yolun güder
Lâ ilâhe illallâh

Tevhîd îman tapusu
Gider nârın korkusu
Açar cennet kapusu
Lâ ilâhe illallâh

Münkire kulak asmaz
Tehdîdinden hiç korkmaz
Dervîş devrânsız durmaz
Lâ ilâhe illallâh

Nûreddîn'in yolunda
Fahrî her an kapunda
Gece gündüz dilinde
Lâ ilâhe illallâh

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/11/fahreddin-efendi-hazretlerinin-tevhid.html

Meşk Tarihi Kayıt
19 Eylül 2016 / 15. Parça []
17 Zilhicce 1437
31 Ekim 2016 / 19. Parça []
30 Muharrem 1438
5 Aralık 2016 / 12. Parça []
6 Rebî'ul-evvel 1438
26 Aralık 2016 / 13. Parça []
27 Rebî'ul-evvel 1438
6 Şubat 2017 / 10. Parça []
10 Cemâzil-evvel 1438
22 Şubat 2010 / 19. Parça []
9 Rebî'ul-evvel 1431
7 Aralık 2009 / 11. Parça []
20 Zilhicce 1430
6 Nisan 2009 / 15. Parça []
11 Rebî'ul-âhir 1430
28 Ağustos 2017 / 12. Parça []
6 Zilhicce 1438
27 Ağustos 2018 / 13. Parça []
16 Zilhicce 1439
7 Ocak 2019 / 13. Parça []
1 Cemâzil-evvel 1440
18 Şubat 2019 / 16. Parça []
13 Cemâzil-âhir 1440
8 Nisan 2019 / 14. Parça []
3 Şa'bân 1440
10 Haziran 2019 / 12. Parça []
7 Şevvâl 1440
5 Ağustos 2019 / 11. Parça []
4 Zilhicce 1440
19 Ağustos 2019 / 12. Parça []
18 Zilhicce 1440
21 Ekim 2019 / 10. Parça []
22 Safer 1441
3 Şubat 2020 / 12. Parça []
9 Cemâzil-âhir 1441
10 Şubat 2020 / 12. Parça []
16 Cemâzil-âhir 1441
17 Şubat 2020 / 13. Parça []
23 Cemâzil-âhir 1441
9 Mart 2009 / 21. Parça []
13 Rebî'ul-evvel 1430
30 Mayıs 2022 / 17. Parça []
29 Şevvâl 1443
6 Haziran 2022 / 12. Parça []
7 Zilka'de 1443
3 Eylül 2012 / 11. Parça
12 Şevvâl 1433
12 Mayıs 2008 / 11. Parça
7 Cemâzil-evvel 1429
24 Mayıs 2010 / 12. Parça []
11 Cemâzil-âhir 1431
2 Mayıs 2011 / 11. Parça
29 Cemâzil-evvel 1432
10 Mart 2014 / 12. Parça
9 Cemâzil-evvel 1435
24 Nisan 2023 / 6. Parça []
4 Şevvâl 1444
8 Mayıs 2023 / 7. Parça []
18 Şevvâl 1444
22 Mayıs 2023 / 10. Parça []
3 Zilka'de 1444
21 Ağustos 2023 / 11. Parça []
5 Safer 1445
10 Mayıs 2010 / 5. Parça []
27 Cemâzil-evvel 1431
21 Mart 2011 / 14. Parça []
16 Rebî'ul-âhir 1432
19 Aralık 2022 / 15. Parça []
26 Cemâzil-evvel 1444
23 Temmuz 2007 / 11. Parça []
9 Recep 1428
15 Ekim 2007 / 13. Parça []
4 Şevvâl 1428

Güncellemeler - Talepler