Uşşak İlâhi

Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet

Güftekârı: ?

Bestekârı: Zekai Dede Efendi

PAYLAŞ:Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 2 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Şehinşâh-ı cihânbân-ı risâlet şâh-ı zî-ünvân
Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir
Bu nazmı söyledim ben rü'yâda âlemlere sultân
Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir

Çehâr-yâr-ı Ebû Bekr ü Ömer Osmân Ali her gâh
Hudâ'nın dört kitâbı vasfını îrâd eder billah
Halîlullah Habîbullah Nebiyyullah Resûlullah
Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir

MuzafferOzak.com - https://soundcloud.com/www-muzafferozak-com/sehinsah-i-cihanban-i-risalet-ussak-ilahi