Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet

Güftekârı: ?

Bu sayfada Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Şehinşâh-ı cihânbân-ı risâlet şâh-ı zî-ünvân
Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir
Bu nazmı söyledim ben rü'yâda âlemlere sultân
Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir

Çehâr-yâr-ı Ebû Bekr ü Ömer Osmân Ali her gâh
Hudâ'nın dört kitâbı vasfını îrâd eder billah
Halîlullah Habîbullah Nebiyyullah Resûlullah
Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir

MuzafferOzak.com - https://soundcloud.com/www-muzafferozak-com/sehinsah-i-cihanban-i-risalet-ussak-ilahi

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Zekai Dede Efendi 3