30 Muharrem 1438

31 Ekim 2016 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hicâz
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Hicâz - - -
2.
Hüzzam - Sofyan
Bağrımdaki Biten Başlar
Hüzzam Sofyan Ahmed Şevkî El-cerrahi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
3.
Uşşak - Düyek
Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet
Uşşak Düyek Zekai Dede Efendi ?
4.
Hüseyni - Düyek
Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa
Hüseyni Düyek Aslan Hepgür Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
5.
Hüseyni - Sofyan
Geydim Hırkayı Hakk'ın Yolunda
Hüseyni Sofyan Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
6.
Hüseyni - Sofyan
Şu Benim Dîvane Gönlüm
Hüseyni Sofyan Hüseyin Sebilci Kul Yusuf
7.
Hüseyni - Sofyan
Merhaba Ya Şemsid Duhâ Merhabâ
Hüseyni Sofyan Muhammed Sıddık Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Hüseyni - Sofyan
Cân Ü Dilden Fani Kıldın Akıbet
Hüseyni Sofyan ? İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
9.
Hüseyni - Sofyan
Affet İsyanım Benim
Hüseyni Sofyan Ahmed Şevkî El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
10.
Uşşak - Sofyan
İrfan Meclisine Erişebilsen
Uşşak Sofyan ? Şeyh Atıf Efendi
11.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi
12.
Uşşak - Sofyan
Durmaz Lisanım Der Allah Allah
Uşşak Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
13.
Uşşak - Sofyan-Nimsofya
Yâ İmâm El-rusli Yâ Senedî Ente Bâbullah-i Ve Mûtemedi
Uşşak Sofyan-Nimsofya ? ?
14.
Hüseyni - Sofyan
Ey Risalet Tahtının Hurşid'i Mah-ı Enveri
Hüseyni Sofyan ? Gazâli
15.
Hüseyni - Sofyan
Derman Arardım Derdime
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
16.
Hüseyni - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Hüseyni Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
17.
Hüseyni - Sofyan
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah
Hüseyni Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
18.
Hüseyni - Sofyan
Hakkı Seven Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
19.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
20.
Hüseyni
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler