18 Recep 1429

21 Temmuz 2008 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Uşşak - Yürüksemai
Bağrımdaki Biten Başlar
Uşşak Yürüksemai ? Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
2.
Uşşak - Sofyan
Bir İsmi Mustafa Bir İsmi Ahmed
Uşşak Sofyan ? Derviş Musa Dede
3.
Uşşak - Sofyan
Aşkınla Çâk Olsa Bu Ten
Uşşak Sofyan Hacı Nâzif Bey Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
4.
Uşşak - Düyek
Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet
Uşşak Düyek Zekai Dede Efendi ?
5.
Uşşak - Sofyan
Amenna Söyledik Hem İkrar Ettik
Uşşak Sofyan Hüseyin Sebilci Mirâtî
6.
Uşşak - Sofyan
İrfan Meclisine Erişebilsen
Uşşak Sofyan ? Şeyh Atıf Efendi
7.
Uşşak - Sofyan
Şeyhimin İlleri
Uşşak Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Uşşak - Sofyan
Vâsıl-ı Feyzi Hüdâyız Halveti Uşşakiyiz
Uşşak Sofyan Hüseyin Sebilci Hüsâmi Hz.
9.
Uşşak - Sofyan
Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed
Uşşak Sofyan ? Seyyid Nesimi (k.s.)
10.
Uşşak - Sofyan
Arayı Arayı Bulsam İzini
Uşşak Sofyan Sami Savni Özer Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Uşşak - Sofyan
Urumda Acemde Aşık Olduğum Yemen Ellerinde Veysel Karâni
Uşşak Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Uşşak Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
13.
Uşşak - Sofyan
Durmaz Lisanım Der Allah Allah
Uşşak Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
14.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi
15.
Uşşak - Sofyan-Nimsofya
Yâ İmâm El-rusli Yâ Senedî Ente Bâbullah-i Ve Mûtemedi
Uşşak Sofyan-Nimsofya ? ?

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı