Uşşak İlâhi, Sofyan

Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed

Nutuk sahibi: Seyyid Nesimi (k.s.)

Bestekârı: ?


Parçanın ses kaydı bulunmamaktadır.

Beste sayfasına git ›

Bu bestenin nota kaydı henüz bulunmamaktadır.

Nutuk sayfasına git ›

Yüzün nuru hüdadır yâ Muhammed,
Sana canlar fedadıryâ Muhammed.

Ebubekir"i görenler olur aşık,
Ömer zahir hüdadır yâ Muhammed.

Bu resm ile okur Kur-ân'ı Osman,
İlim kân-ı hayâdır yâ Muhammed

Kudret katar eden küffâra gazâ
Aliyye'l Mürtezâ'dır yâ Muhammed

Nesîmî ümmetin eyle şefâat
Kapında bir Gedâ'dır yâ Muhammed

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı