Uşşak Makamı

Bu bölümde Uşşak Makamına ait beste ve taksimlerin listesi bulunmaktadır. İlgilendiğiniz taksimi direk dinleyebilir veya bestenin özel sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Sazende Kayıt
Ney Taksimi, 24 Ekim 2016 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Ud Taksimi, 5 Aralık 2016 Meşkinden Udi Metin Özden
Rebab Taksimi, 5 Aralık 2016 Meşkinden Tanbûri Enes Üstün
Ney Taksimi, 13 Ocak 2014 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Kanun Taksimi, 13 Ocak 2014 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Tanbur Taksimi, 27 Ocak 2014 Meşkinden Tanbûri Enes Üstün
Kanun Taksimi, 27 Ocak 2014 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Kanun Taksimi, 24 Ocak 2011 Meşkinden ?
Keman Taksimi, 24 Ocak 2011 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 24 Ocak 2011 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Kanun Taksimi, 18 Ocak 2010 Meşkinden Kanuni Mustafa Efendi
Ney Taksimi, 11 Ocak 2010 Meşkinden ?
Ney Taksimi, 21 Aralık 2009 Meşkinden Neyzen Melih Berse
Ud Taksimi, 24 Nisan 2017 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 24 Nisan 2017 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Ud Taksimi, 23 Kasım 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 18 Aralık 2017 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 18 Aralık 2017 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 12 Ocak 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 12 Ocak 2009 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Rebab Taksimi, 27 Ağustos 2018 Meşkinden Tanbûri Enes Durceylan
Kanun Taksimi, 8 Ekim 2018 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ud Taksimi, 17 Aralık 2018 Meşkinden Udi Metin Özden
Tanbur Taksimi, 7 Ocak 2019 Meşkinden ?
Ud Taksimi, 11 Mart 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 6 Mayıs 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 6 Mayıs 2019 Meşkinden Hafız İsmail Efendi
Ud Taksimi, 10 Haziran 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 2 Eylül 2019 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Kanun Taksimi, 30 Eylül 2019 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 27 Ocak 2020 Meşkinden Mustafacan Olgun
Ney Taksimi, 26 Ocak 2009 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Ney Taksimi, 26 Ocak 2009 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Ud Taksimi, 9 Mart 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Bestekârı Güftekârı
Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir Neyzen M. Hakan Alvan Alvarlı Efe Hz.
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
Bu Matemde Olan Derdile Uşşâka Deva Olmaz Enes Ergür Fasih Dede Hz.
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk Hafız Nezih Tolon Hafız Nezih Tolon
Vâsıl-ı Feyzi Hüdâyız Halveti Uşşakiyiz Hüseyin Sebilci Hüsâmi Hz.
Dü Cihânın Mefhari Muallim İsmail Hakkı
Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet Zekai Dede Efendi
İrfan Meclisine Erişebilsen Şeyh Atıf Efendi
Durmaz Lisanım Der Allah Allah Ahmed Kuddûsi
Yâ İmâm El-rusli Yâ Senedî Ente Bâbullah-i Ve Mûtemedi
Selamlaşma Allahümme Salli Alel Mustafa Ahmet Hatipoğlu
Bağrımdaki Biten Başlar Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Arayı Arayı Bulsam İzini Yunus Emre
Didemiz Giryân Sinemiz Sûzan Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti
Bilmem Nideyim Aşkın Elinden Hafız Nezih Tolon Yunus (k.s.)
Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan Hüseyin Sebilci Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Sultanım Sen Var İken Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi Yunus (k.s.)
Bu Can Teşine Visali Hazretine Ali Şirüganî Dede Recai Efendi
Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi Ömer Ruşeni Hz.
Arz-ı Tazim Eylemez Mi Alem-i İmkan Sana Enes Ergür Muallim Nâci Bey
Şâmü Seher Zikreylerem Şeyh Mes'ud Efendi Hz. Sâfi
Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed Seyyid Nesimi (k.s.)
Annelerimize Uşşak Niyaz'ımız Neyzen M. Hakan Alvan Dr. Türkan Alvan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Seyrimde Bir Şehre Vardım Ahmet Hatipoğlu Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Sivadan Kalbimi Pak Et Gönül Mir'at-ı Rahman'dır Hacı Faik Bey Bayrami Şeyhi Himmet Efendi
Bayram Edelim - Şarab-ı Aşkını Nuş Ettir Ya Rab Neyzen M. Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Noldu Bu Gönlüm Neyzen Süleyman Ergüner Hacı Bayrâm-ı Velî
Göster Cemalin Şemini İbrahim Ağa Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Müştak Olup Özlediğim Sermüezzin Rifat Bey Yunus Emre
Can-ü Dilden Aşıkam Hacı Hafız Zeki Altun Şem'i Mevlevi
La İlahe İllallah Meded Ya Muhyeddin Abdülkadir
Şûride Vü Şeydâ Kılan Ya Hû Sermüezzin Baha Bey Yunus
Şey'enlillah Ya Muhyeddin
Amenna Söyledik Hem İkrar Ettik Hüseyin Sebilci Mirâtî
Allah Emrin Tutalım Zekai Dede Efendi Yunus (k.s.)
Şeyhimin İlleri Yunus Emre
Ey Şehid-i Pak-i Dil Neyzen M. Hakan Alvan Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Ezelden Aşıkam Ben Muhammed Mustafa'ya Samih Rifat Bey
Uşşak Tevhid
Bir İsmi Mustafa Bir İsmi Ahmed Derviş Musa Dede
Şah İken Lahutta Ey Aşk Sernigun Ettin Beni İzzeddin Hümâyi Bey Kenan Rıfaî Hz.
Ey Şehr-i Nüzûli Sûre Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Tecelli Şevk-i Didârın Üsküdarlı Ahs Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Bayram Edelim Yâr İle Tenhâ Enes Ergür Mustafa Batuhan (medhi)
Ya Rabbena Yardım Eyle Dü Alemde Kemal Gürses Yunus
Neyleyeyim Dünyâyı Bana Allah'ım Gerek Şeyh Sinan Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Çalap Nurdan Yaratmış Yunus Emre
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah Muhammed Sıddık Efendi Hz. Yunus (k.s)
Alemler Nura Gark Oldu Yunus Emre
Yüzün Nur-u Hüdâdır Yâ Muhammed Seyyid Nesimi (k.s.)