26 Recep 1440

1 Nisan 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hüzzam
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüzzam - - -
2.
Hüzzam - Evsat
Ey Nübüvvet Tahtının Şâhı
Hüzzam Evsat Zekai Dede Efendi Şeyh Zekâi Efendi
3.
Segâh - Devr-i Hindî
Zatını Davet Buyurdu Bu Gece Rabbül Muin
Segâh Devr-i Hindî Rakım Elkutlu ?
4.
Hüzzam - Sofyan
Gel Âlem-i Mânâya Mirâc Ede Gör Mirâc
Hüzzam Sofyan Neyzen Hakan Alvan İsmail Hakkı Bursavî
5.
Hüzzam - Düyek Hızlı
Muhammed'dir Cemal-i Hakk'a Mirat
Hüzzam Düyek Hızlı Neyzen Hakan Alvan Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
6.
Hüzzam - Ağırdüyek
Bir Gece Muhammed'e Çalabdan Geldi Burak
Hüzzam Ağırdüyek Sami Savni Özer Yunus Emre Hazretleri (k.s)
7.
Hicâz
Tanbûr Taksimi, Tanbûri Muaz Ceyhan
Hicâz - - -
8.
Hicâz - Devr-i Hindî
Matla-i Nur-i İlahi'dir Yüzün Ya Mustafa
Hicâz Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci Hakkı (k.s.)
9.
Hicâz - Düyek
Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım
Hicâz Düyek Neyzen Hakan Alvan Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
10.
Hicâz - Sofyan
Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek
Hicâz Sofyan Zekai Dede Efendi Şeyh Kamil Efendi
11.
Hicâz - Sofyan
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Hicâz Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
12.
Şevkutarab
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Şevkutarab - - -
13.
Şevkutarab - Evsat-ı Hafif
Bir Muazzam Padişahsın Ki Kulundur Cümle Şah
Şevkutarab Evsat-ı Hafif Zekai Dede Efendi Selâmi Mustafa Efendi
14.
Hüseyni - Müsemmen
Cemi-i Enbiyalardan Muhammed Cümlenin Şahı
Hüseyni Müsemmen ? Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
15.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Uşşak Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
16.
Hüseyni - Düyek
Meded Ya Gavs-ül A'zam
Hüseyni Düyek Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
17.
Uşşak - Sofyan
Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed
Uşşak Sofyan ? Seyyid Nesimi (k.s.)
18.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi

Güncellemeler - Talepler