4 Şevvâl 1444

24 Nisan 2023 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hüseyni - Nimevsat
Hakdan Özge Nesne Yokdur Gayrıdan Ümmidi Kes
Hüseyni Nimevsat Hafız Post Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
2.
Hüseyni - Sofyan
Açıldı Çün Bezm-i Elest
Hüseyni Sofyan ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
3.
Uşşak - Sofyan
Bayram Edelim - Şarab-ı Aşkını Nuş Ettir Ya Rab
Uşşak Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
4.
Nevâ - Düyek
Noldu Bu Gönlüm
Nevâ Düyek ? Hacı Bayrâm-ı Velî
5.
Hüseyni - Sofyan
Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola
Hüseyni Sofyan ? Alvarlı Efe Hz.
6.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı