Hüseyni İlâhi, Nimevsat

Hakdan Özge Nesne Yokdur Gayrıdan Ümmidi Kes

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bestekârı: Hafız Post


Parçanın ses kaydı bulunmamaktadır.

Nutuk sayfasına git ›

Bu parçanın güfte kaydı henüz bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler