Uşşak İlâhi

Müştak Olup Özlediğim

Bestekârı: Sermüezzin Rifat Bey

Güftekârı: Yunus Emre

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Müştak olup özlediğim
Şehr-i remezan merhaba
Bakıp yolun gözlediğim
Şehr-i remezan merhaba
Mah-ı mübarek merhaba

Safa geldin izzet ile
Dahi azîm nirmet ile
Mü'minlere rahmet ile
Şehr-i remezan merhaba
Mah-ı mübarek merhaba

Mü'minlerin bayramıdır
On bir ayın sultânıdır
Hakkın bize fermanıdır
Şehr-i remezan merhaba
Mah-ı mübarek merhaba

On bir aylık yoldan gelir
Bir ay bize niihman olur
Müznipiere gufran olur
Şehr-i renezan merhaba
Mah-ı mübarek merhaba

Derviş Yunus sever özden
Kanlı yaşı döker gözden
Hoşnut olsun cümlemizden
Şehr-i remezan merhaba
Mah-ı mübarek merhaba