Müştak Olup Özlediğim

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Yunus Emre tarafından kaleme alınan Müştak Olup Özlediğim nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Müştak olup özlediğim
Şehr-i remezan merhaba
Bakıp yolun gözlediğim
Şehr-i remezan merhaba
Mah-ı mübarek merhaba

Safa geldin izzet ile
Dahi azîm nirmet ile
Mü'minlere rahmet ile
Şehr-i remezan merhaba
Mah-ı mübarek merhaba

Mü'minlerin bayramıdır
On bir ayın sultânıdır
Hakkın bize fermanıdır
Şehr-i remezan merhaba
Mah-ı mübarek merhaba

On bir aylık yoldan gelir
Bir ay bize niihman olur
Müznipiere gufran olur
Şehr-i renezan merhaba
Mah-ı mübarek merhaba

Derviş Yunus sever özden
Kanlı yaşı döker gözden
Hoşnut olsun cümlemizden
Şehr-i remezan merhaba
Mah-ı mübarek merhaba

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Sermüezzin Rifat Bey 3