15 Zilhicce 1444

3 Temmuz 2023 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Uşşak
Kanun Taksimi, ?
Uşşak - - -
2.
Uşşak - Yürüksemai
Bağrımdaki Biten Başlar
Uşşak Yürüksemai ? Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
3.
Uşşak - Sofyan
Aşkınla Çâk Olsa Bu Ten
Uşşak Sofyan Hacı Nâzif Bey Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
4.
Uşşak - Sofyan
Selamlaşma Allahümme Salli Alel Mustafa
Uşşak Sofyan Ahmet Hatipoğlu ?
5.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Uşşak Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
6.
Hüseyni - Düyek
Meded Ya Gavs-ül A'zam
Hüseyni Düyek Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Uşşak - Sofyan
Göster Cemalin Şemini
Uşşak Sofyan İbrahim Ağa Şemseddin-i Sivâsi Hz.
8.
Uşşak - Sofyan
Durmaz Lisanım Der Allah Allah
Uşşak Sofyan ? Ahmed Kuddûsi

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı