İbrahim Ağa

Şâbânî Nasûhi

PAYLAŞ:

Bestelediği Nutuk(lar) Makamı
Segâh
Segâh
Uşşak
Uşşak