Segâh İlâhi

Derdimin Dermanı Sensin Ya Muhammed Mustafa

Bestekârı: İbrahim Ağa

Güftekârı: Kenzî

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa
Gönlümün sultanı sensin ya Muhammed Mustafa

Ben kim olam medhine cür'et edem ey şah-ı dil
Nur-i Ya-Sin mahı sensin ya Muhammed Mustafa

Sırr-ı "ev edna"ya malik sensin ey mir'at-ı Hakk
Taht-ı "levlak" şahı sensin ya Muhammed Mustafa

Bi-nişan "la mekan" sırrında gördüm zatını
Aşıkan ervahı sensin ya Muhammed Mustafa

Eyledi bar-ı günah kadd-i Nasuhi'yi dü ta
El meded ey çare sensin ya Muhammed Mustafa