Derdimin Dermanı Sensin Ya Muhammed Mustafa

Güftekârı: Kenzî

Bu sayfada Kenzî tarafından kaleme alınan Derdimin Dermanı Sensin Ya Muhammed Mustafa nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa
Gönlümün sultanı sensin ya Muhammed Mustafa

Ben kim olam medhine cür'et edem ey şah-ı dil
Nur-i Ya-Sin mahı sensin ya Muhammed Mustafa

Sırr-ı "ev edna"ya malik sensin ey mir'at-ı Hakk
Taht-ı "levlak" şahı sensin ya Muhammed Mustafa

Bi-nişan "la mekan" sırrında gördüm zatını
Aşıkan ervahı sensin ya Muhammed Mustafa

Eyledi bar-ı günah kadd-i Nasuhi'yi dü ta
El meded ey çare sensin ya Muhammed Mustafa

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Segâh İbrahim Ağa 1