Uşşak İlâhi, Ağırdüyek

La İlahe İllallah Meded Ya Muhyeddin Abdülkadir

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: ?

Bu besteye ait nota kaydı bulunmamaktadır.

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı