21 Muharrem 1445

7 Ağustos 2023 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Uşşak
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Uşşak - - -
2.
Uşşak - Curcuna
Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir
Uşşak Curcuna Neyzen Hakan Alvan Alvarlı Efe Hz.
3.
Uşşak - Müsemmen
Biz Cefâkeş Âşık-ı Sâdıklarız
Uşşak Müsemmen Udi Levent Kaya Kıbrıslı Hasan Nesîb Efendi
4.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
5.
Uşşak - Sofyan
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk
Uşşak Sofyan Hafız Nezih Tolan Hafız Nezih Tolan
6.
Hüseyni - Nim Sofyan
Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan
Hüseyni Nim Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
7.
Uşşak - Sofyan
İrfan Meclisine Erişebilsen
Uşşak Sofyan ? Şeyh Atıf Efendi
8.
Uşşak - Sofyan
Selamlaşma Allahümme Salli Alel Mustafa
Uşşak Sofyan Ahmet Hatipoğlu ?
9.
Uşşak - Sofyan
Didemiz Giryân Sinemiz Sûzan
Uşşak Sofyan ? Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti
10.
Uşşak - Sofyan
Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan
Uşşak Sofyan Hüseyin Sebilci Şemseddin-i Sivâsi Hz.
11.
Uşşak - Sofyan-Nimsofya
Yâ İmâm El-rusli Yâ Senedî Ente Bâbullah-i Ve Mûtemedi
Uşşak Sofyan-Nimsofya ? ?

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı