Udi Levent Kaya

Ey Serîr-i İbtilâya Şah-ı Bî-efser Hüseyn

Nutuk sahibi: Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)

Cemâlin Hüsn-i Hâlinden Kerem Kıl Yâ Resûlallah

Nutuk sahibi: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Ferahfezâ beste sayfası ›

Derdü Gamdan Azad Et Beni Güzel Allah'ım

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hicazkâr beste sayfası ›

Ben Bu Kalbimde İlahi Başka Sultan İstemem

Nutuk sahibi: Prof. Süheyl Ünver

Talip İsen Verme Şeyhine Keder

Nutuk sahibi: Hz. Pir İbrahim Gülşeni

Eyle İlahi Bana Lûtfun Karîn

Nutuk sahibi: Siyahî Mustafa Dede

Biz Cefâkeş Âşık-ı Sâdıklarız

Nutuk sahibi: Kıbrıslı Hasan Nesîb Efendi
Meşk Tarihi Makam Enstruman Ses Kaydı
23 Kasım 2009, 11 .Parca
Hicâz , Ud Taksimi
Hicâz Ud

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı